ព័ត៌មានឧស្សាហកម្ម

ព័ត៌មានឧស្សាហកម្ម

សួស្តី មកពិគ្រោះជាមួយផលិតផលយើងខ្ញុំ!
  • ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Radar Cross Section Test Room Technology

    ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Radar Cross Section Test Room Technology

    ជាមួយនឹងការអនុវត្តយ៉ាងទូលំទូលាយនៃបច្ចេកវិទ្យាបំបាំងកាយអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកនៅក្នុងឧបករណ៍យោធា (ជាពិសេសយន្តហោះ) សារៈសំខាន់នៃការស្រាវជ្រាវលើលក្ខណៈនៃការខ្ចាត់ខ្ចាយអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចនៃគោលដៅរ៉ាដាកាន់តែលេចធ្លោ។​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​មាន​តម្រូវការ​បន្ទាន់​មួយ...
    អាន​បន្ថែម